Фото от Эльмара Абдуллаева из Батуми 25 сентября 2013

Ilham Aliyev,  Anatoliy Piriverdiyev,  Abdelaz iz Onkoud,  Elmar Abdullayev

 

Ilham Aliyev, Ferhat Karmil, Anatoliy Piriverdiyev

Elmar Abdullayev,  Aqshin Masimo,  Anatoliy Piriverdiyev,   Ilham Aliyev

Elmar Abdullayev,  Yuri Akobiya